Biologia i zdrowie człowieka to nowy kierunek studiów przygotowany w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy oraz zapotrzebowanie społeczne. Kierunek powstał z myślą o przygotowaniu specjalistów przygotowanych do działalności na rzecz ochrony, promowania i wspomagania zdrowia ludzi oraz w zakresie zdrowia środowiskowego, w oparciu o gruntowną wiedzę i umiejętności metodyczne z obszaru biologii i ekologii człowieka.


Posługując się bardzo dużym uogólnieniem można stwierdzić, że medycyna wykorzystuje dane statystyczne do opracowywania procedur leczenia chorób, które zdarzają się pojedynczym pacjentom. Takie patrzenie w zasadzie wyklucza możliwość interpretacji danych, która pozostałaby skoncentrowana na zdrowotnych problemach całych społeczeństw, dlatego od niedawna można zauważyć intensywny rozwój kierunku Zdrowie publiczne, który chcemy dla Was scharakteryzować. Zdrowie publiczne jako kierunek studiów nie skupia się na chorobie jednego pacjenta, a skupiskach chorób. 


Wiedza ze szkoły średniej, która przyda się na studiach "Zdrowie publiczne"

Ten kierunek wymaga wiedzy pochodzącej z dwóch różnych zakresów. Pierwszy z nich to biologia, chemia i fizyka. Można tu dołączyć jeszcze matematykę, ponieważ jest ona istotnym elementem przedmiotów wymienionych wcześniej. Drugi, niezwykle istotny zakres, który ma decydujący wpływ na charakter tych studiów to przedmioty społeczne, dlatego dziedziny takie jak historia i wiedza o społeczeństwie są podstawą, niezbędną do zrozumienia społecznych problemów opieki zdrowotnej.

Jak studiuje się na kierunku "Zdrowie publiczne"?

Studia nie należą do łatwych. Studenci, podobnie jak adepci innych dziedzin, uczestniczą w wykładach, seminariach, ćwiczeniach i laboratoriach. Największym wyzwaniem pozostaje połączenie wiedzy dotyczącej społecznych aspektów zdrowia z problematyką ściśle medyczną. Być może zaciekawi Was lista przedmiotów, które możecie spotkać na studiach Zdrowie publiczne:
  • zarządzanie;
  • demografia;
  • biochemia;
  • zdrowie środowiskowe;
  • prawo ochrony zdrowia;
  • higiena szpitalna;
  • diagnostyka laboratoryjna;
  • mikrobiologia.

Zdrowie publiczne w CV

Czy ukończenie tych studiów może być atutem na rynku pracy? Badania losów zawodowych absolwentów wskazują na dość znaczny współczynnik zawodowego sukcesu osób, które skończyły ten kierunek. Z powodzeniem znajdują oni pracę w administracji publicznej, ośrodkach ochrony zdrowia, placówkach opieki społecznej i w branży farmaceutycznej.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->