Studia pedagogiczne na specjalności resocjalizacyjnej i penitencjarnej na kaliskim Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prowadzone są we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Przygotowują absolwentów do pracy z osobami wymagającymi wsparcia w zamkniętych i otwartych zakładach karnych, zakładach poprawczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.


Jednym z fundamentalnych założeń systemu socjalnego, opartego na solidarności społecznej jest możliwość otrzymania pomocy, gdy człowiek lub rodzina tego wymaga. Nie bez przyczyny powołano szereg instytucji, które poprzez wrażliwość na problemy społeczne realizują programy pomocowe. Instytucje tego rodzaju znajdziemy praktycznie na każdym szczeblu administracyjnym, rozpoczynając od nawet najmniejszych jednostek samorządu terytorialnego, poprzez agendy powiatowe i wojewódzkie, aż po szczebel ministerialny i centralny. Na absolwentów, czeka bardzo dużo trudnej i wymagającej pracy.


Omnibus kandydatem idealnym?

Aby dostać się na studia należy spełniać kryteria komisji rekrutacyjnej w uczelni, do której zamierzasz złożyć aplikację. Przyjęcie odbywa się zwykle, w oparciu o listę rankingową. O miejscu decydują oceny ze świadectwa maturalnego. Niekiedy komisja, by podjąć dobre decyzje, pragnie poznać osobiście kandydatów. Niektóre uczelnie organizują także rozmowy kwalifikacyjne, których punktacja nie pozostaje bez wpływu na ocenę kandydatów. Studia w zakresie Pracy socjalnej mają bardzo szeroki profil, kandydatowi z pewnością przyda się wiedza, pochodząca z nauk humanistycznych i społecznych. Świetnie, jeżeli kandydat ma opanowany także program nauczania z wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, historii i biologii.

Studia na kierunku Praca socjalna

Studia są wielodziedzinowe. Oznacza to, że w trakcie nauki student musi biegle poruszać się po różnych dyscyplinach, takich jak socjologia, pedagogika, prawo, administracja, ekonomia, psychologia i wielu innych. Bardzo ważną częścią tego kierunku są praktyki zawodowe, w ramach których można spożytkować wiedzę i umiejętności ukształtowane na ćwiczeniach, wykładach i seminariach.

Zaangażowany pracownik socjalny

Pracownik socjalny, w swojej codziennej aktywności zawodowej musi mierzyć się z licznymi trudnościami, które mogą stanowić duże obciążenie psychiczne. W tym zawodzie, niezwykle szybko pojawia się tzw. wypalenie oraz nierzadko poczucie bezsensu własnej pracy. Wielu absolwentów Pracy socjalnej to wspaniali ludzie, którzy świadczą pomoc z radością i zaangażowaniem. Do obowiązków zawodowych pracownika społecznego należą opieka, pomoc, ocena zagrożeń, diagnoza psychologiczna i pedagogiczna, ocena możliwości zaspokojenia potrzeb podopiecznych, a także wyrównywanie szans ludzi, pochodzących z grup społecznych, uznawanych za wykluczone w różnych dziedzinach.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->