Trudno o bardziej interdyscyplinarne, a więc wielodziedzinowe studia. Inżynier biomedyczny to człowiek, który musi gruntownie znać problematykę medyczną, techniczną w zakresie elektroniki, mechaniki precyzyjnej, informatyczną oraz być specjalistą w dziedzinie różnego rodzaju urządzeń medycznych wspomagających pracę diagnostyczną i terapeutyczną. Tak wiele dyscyplin ogniskuje się wokół jednego celu: dostarczenia szpitalom i klinikom coraz lepszych, bardziej efektywnych i skutecznych środków technicznych przeznaczonych do wykonywania czynności medycznych. 


Jakie cechy powinien mieć idealny kandydat na studia w zakresie inżynierii biomedycznej?

Człowiek o szerokich zainteresowaniach, który nie zamyka się w wąskich dziedzinach, lecz potrafi myśleć w sposób holistyczny o problemach, stojących przed nim zadaniach i wyzwaniach technologicznych. Nie wystarczy tu wiedza matematyczna i znajomość przedmiotów ścisłych, przyszły inżynier biomedyczny musi być też znawcą biologii, anatomii i problemów medycznych.

Jakie przedmioty mogą znaleźć się w programie studiów na kierunku Inżynieria biomedyczna?

  • cyfrowe przetwarzanie sygnałów;
  • optyka inżynierska;
  • biofizyka;
  • biofotonika;
  • fizjologia;
  • lasery i ich medyczne zastosowania;
  • mikrokontrolery.

Jakie są szanse zawodowe absolwenta Inżynierii biomedycznej?

Placówki ochrony zdrowia zyskują coraz lepsze wyposażenie, a zwiększone nakłady na modernizację oraz sprzęt medyczny powodują konieczność zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry do serwisu, konserwacji oraz utrzymywania sprawności sprzętu medycznego. Także firmy produkujące urządzenia medyczne zainteresowane są zatrudnianiem kompetentnych fachowców w roli inżynierów produkcji, pomocy technicznej, a w niektórych wypadkach nawet w charakterze handlowców.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->