Rekrutacja: Uniwersytet ZielonogórskiUniwersytet Zielonogórski oficjalnie rozpoczął rekrutację na studia pierwszego oraz drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017. Oferta kształcenia UZ została w tym roku poszerzona o nowe kierunki, n. energetykę komunalną, fizykę medyczną czy stosunki międzynarodowe. Rekrutacja potrwa do 11 lipca!

63 kierunki studiów I oraz II stopnia prowadzonychy na 12 wydziałach – to oferta studiów Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok akademicki 2016/2017.

Na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie przyjmowanie dokumentów trwa od 20 czerwca do 11 lipca br. Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia nastąpi do 19 lipca br. Osoby zakwalifikowane na studia są zobowiązane do dostarczenia oświadczenia woli podjęcia studiów do 23 lipca br. W przypadku pozostałych form studiów przyjmowanie dokumentów trwa od 20 czerwca do 15 września br., a ogłoszenie wyników nastąpi 22 września br.

Uniwersyte Zielonogórski przygotował w tym roku ponad 9000 miejsc dla studentów – z czego aż 6000 w ramach studiów prowadzonych w trybie stacjonarnym (dziennym).

W tym roku Uniwersytet Zielonogórski oferuje 6 nowych kierunków studiów:
  • energetykę komunalną na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (studia inżynierskie),
  • filologię rosyjską z dodatkowym językiem angielskim (studia licencjackie),
  • język francuski w komunikacji zawodowej, z drugim językiem romańskim (studia licencjackie),
  • stosunki międzykulturowe (studia licencjackie),
  • fizyka medyczna na Wydziale Fizyki i Astronomii (studia licencjackie),
  • pedagogika specjalna na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii (studia licencjackie).
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->