Województwo dolnośląskie: kierunki studiów, na których są jeszcze wolne miejsca.


Gorzów


Akademia Wychowania Fizycznego

kierunki:

- turystyka i rekreacja

- wychowanie fizyczne

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

kierunki:

- informatyka

- administracja europejska

- administracja gospodarcza i finansowa

- administracja publiczna

- administrowanie Funduszami Unii Europejskiej

- bezpieczeństwo narodowe specjalność bezpieczeństwo globalne i regionalne

- bezpieczeństwo narodowe specjalność zarządzanie kryzysowe w regionie

- filologia angielska

- filologia niemiecka

- filologia polska

- informatyka

- mechanika i budowa maszyn

- pedagogika

- zarządzanie

 

Słubice

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Collegium Pollonicum

kierunki:

- gospodarka przestrzenna specjalność rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich

- ochrona środowiska

 

Sulechów


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

kierunki

- administracja

- energetyka

- ogrodnictwo

- technologie żywności i żywienie człowieka

- turystyka i rekreacja

 

Zielona Góra


Uniwersytet Zielonogórski

kierunki:

- architektura i urbanistyka

- astronomia

- automatyka i robotyka

- biologia

- biotechnologia

- edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

- edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej

- edukacja techniczno-informatyczna

- elektronika i telekomunikacja

- elektronika

- filologia germańska

- filologia polska

- filologia romańska

- filologia rosyjska

- filozofia

- fizyka

- historia

- informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

- informatyka

- informatyka i ekonometria

- inżynieria biomedyczna

- inżynieria środowiska

- jazz i muzyka estradowa

- malarstwo

- matematyka

- mechanika i budowa maszyn

- ochrona środowiska

- pedagogika specjalność animacja kultury

- pedagogika specjalność edukacja medialna i informatyczna

- pedagogika specjalność edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

- pedagogika specjalność opieka i profilaktyka niedostosowania społecznego

- pedagogika specjalność pomoc społeczna i socjoterapia

- pedagogika specjalność resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym

- pielęgniarstwo

- socjologia

- technologia drewna

- wychowanie fizyczne

- zarządzanie i inżynieria produkcji

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->